Quý I, lợi nhuận Vietinbank tăng đột biến

(eFinance Online) - Vietinbank vừa cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận của VietinBank đã tăng đột biến với tỷ lệ tới 54% và tương ứng hơn 2.400 tỷ đồng.
Lợi nhuận quý I của Vietinbank tăng đột biến với tỷ lệ 54%. Nguồn: Dân Trí.Lợi nhuận quý I của Vietinbank tăng đột biến với tỷ lệ 54%. Nguồn: Dân Trí.

Tính đến 31/3/2016, cho vay khách hàng của VietinBank đạt 553 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2015 và tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn vốn huy động của VietinBank trong quý I/2016 cũng tăng trưởng với cơ cấu vốn được đa dạng hóa. Tính đến hết quý I/2016, tiền gửi khách hàng của VietinBank đạt 503 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với cuối năm 2015 và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 31/3/2016, tổng tài sản của VietinBank đạt 792 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với cuối năm 2015 và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản dẫn đầu thị trường.

Danh mục đầu tư của VietinBank liên tục được điều chỉnh theo hướng tăng khả năng sinh lời, đảm bảo dự trữ thanh khoản cho toàn hệ thống và nâng cao vai trò, vị thế của VietinBank trên thị trường. Đồng thời, VietinBank không ngừng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm phái sinh lãi suất, tiền tệ.

Tính đến 31/3/2016, danh mục đầu tư của VietinBank đạt 185 nghìn tỷ đồng, giảm 5,1% so với cuối năm 2015 do VietinBank hiện thực hóa các khoản chứng khoán kinh doanh có lãi để ghi nhận lợi nhuận.

Bên cạnh việc tiếp tục tăng trưởng huy động và tín dụng ở mức cao, 3 tháng đầu năm 2016, VietinBank tiếp tục là ngân hàng thành công nhất trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng, có chất lượng tài sản hàng đầu (tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,96% dư nợ cho vay khách hàng và chiếm 0,8% dư nợ tín dụng, thấp nhất Ngành Ngân hàng).

Trong quý I/2016, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 6,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 377 tỷ đồng, tăng mạnh 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả đạt được trong quý I/2016, VietinBank tiếp tục giữ vững vị thế là NHTM hàng đầu tại Việt Nam cả về quy mô thị trường, chất lượng tài sản và khả năng tìm kiếm lợi nhuận. Theo đó, VietinBank cũng kỳ vọng thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra gồm: Tổng tài sản đạt 889.550 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 798.492 tỷ đồng, nguồn vốn huy động 811.445 tỷ đồng. VietinBank cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm 2015, đạt 7.900 tỷ đồng.

(T.N)