Quý I: Tín dụng chính sách xã hội tăng 39,5%

Trong Quý I, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) ước đạt 6.629,7 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ông Bùi Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc NHCSXH cho biết: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến tháng 3 tăng 1,5% so với tháng 2 năm 2014 và tăng 1,7% so với năm 2013. Tăng trưởng dư nợ trong 3 tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào các chương trình tín dụng xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, cho vay hộ cận nghèo đạt 9.825 tỷ đồng, tăng 1.758 tỷ đồng (tăng 21,8%) so với tháng 2 năm 2014, tăng 2.807 tỷ đồng (tăng 40%) so với năm 2013, đạt 65,2% kế hoạch năm. 

Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định 62 đạt 12.507 tỷ đồng, tăng 348 tỷ đồng (tăng 2,8%) so với tháng 2 năm 2014, tăng 467 tỷ đồng (tăng 3,9%) so với năm 2013. Chương trình cho vay học sinh sinh viên đạt 33.989 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng (tăng 0,47%) so với tháng 2 năm 2014, giảm 237 tỷ đồng (giảm 0,69%) so với năm 2013.

Theo ông Vinh, tổng doanh số thu nợ đạt 4.456 tỷ đồng, tăng 2,98% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 67,2% doanh số cho vay. Trong 3 tháng đầu năm 2014, một số chương trình thu nợ tốt như cho vay hộ nghèo, chương trình cho vay HSSV, cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài phát sinh không nhiều nên dư nợ không tăng, chương trình.

Về chất lượng tín dụng, nợ xấu đến 31/3 là 1.537,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,24% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn là 1.196 tỷ đồng, chiếm 0,97% tổng dư nợ, nợ khoanh là 341,1 tỷ đồng, chiếm 0,28% tổng dư nợ.

Có được tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh và bền vững này, theo ông Vinh, một phần là nhờ ngay từ đầu năm, căn cứ vào kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2014 là 6,5%, NHCSXH đã giao chỉ tiêu các đơn vị toàn hệ thống, phù hợp với nhu cầu tín dụng trên các địa bàn khác nhau. Trong đó, NHCSXH tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên đi đối với nâng cao chất lượng tín dụng toàn hệ thống, nhất là đối với các đơn vị có dư nợ quá hạn cao.

Cuối tháng 3 mới đây, Ngân hàng Chính sách xã hội vừa có văn bản hướng dẫn về việc cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, hộ nghèo trên các địa bàn huyện nghèo được vay vốn ưu đãi lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo (hiện nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 0,65%/tháng) với mức tối đa là 10 triệu đồng/hộ khi vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề...trong thời gian tối đa là 3 năm; việc cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định này được thực hiện đối với các khoản vay phát sinh kể từ ngày 1/1/2014.

"Trong tháng tới, NHCSXH sẽ tập trung huy động các nguồn vốn, thu nợ đến hạn để giải ngân cho vay học kỳ II năm học 2014-2014, cho vay học sinh sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007, cho vay hộ nghèo, cận nghèo, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3/2014, cả nước có 41,7 nghìn hộ thiếu đói, giảm 9% so với tháng 3/2013, tương ứng với 182 nghìn nhân khẩu thiếu đói, giảm 6,2%. Tính chung 3 tháng đầu năm, cả nước có 166,6 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 694 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 5,7%." - Ông Vinh cho biết thêm.

(HTH)