Quý III: BIDV đạt 5.535 tỷ lợi nhuận trước thuế

Tính đến hết quý III, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) đã tăng trưởng ổn định với lợi nhuận trước thuế đạt 5.535 tỷ, tăng trưởng gần 25% so với cùng kỳ năm trước, trích lập dự phòng rủi ro đáp ứng theo quy định. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo BIDV, kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV 9 tháng tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước, so với đầu năm, là cơ sở vững chắc để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 Đại hội cổ đông đề ra, cán đích thành công Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015.

Quy mô hoạt động nằm trong nhóm ngân hàng đứng đầu thị trường với tổng tài sản hợp nhất đứng đầu hệ thống Ngân hàng TMCP đạt trên 786 nghìn tỷ, tăng trưởng trên 20% so với cuối năm 2014. Dư nợ tín dụng đạt trên 570 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng trên 15% so với đầu năm, dẫn đầu trong toàn ngành về mức tăng trưởng tích cực.

Thị phần tín dụng của BIDV đạt 12,9%, tăng 1,3% so với năm 2014. Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, bền vững, đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn hoạt động: huy động vốn thị trường 1 đạt gần 625 nghìn tỷ, tăng trưởng 21% so với đầu năm.

BIDV cũng dẫn đầu thị trường về thu dịch vụ ròng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ, nguồn thu dịch vụ ngày càng ít phụ thuộc vào hoạt động tín dụng, thay vào đó tập trung gia tăng vào các dòng dịch vụ có hàm lượng công nghệ (thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử); hoạt động kinh doanh vốn & tiền tệ lần thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2015 do tạp chí Asiamoney bình chọn.

Hiệu quả kinh doanh của BIDV tăng trưởng ổn định với lợi nhuận trước thuế đạt 5.535 tỷ, tăng trưởng gần 25% so với cùng kỳ năm trước, trích lập dự phòng rủi ro đáp ứng theo quy định. Chất lượng - các chỉ số an toàn hoạt động được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu của BIDV dưới 2%, góp phần cùng toàn ngành quyết liệt, xử lý nợ xấu. 

BIDV cũng đã xác định từ năm 2015, phải đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chú trọng đặc biệt đến chất lượng tăng trưởng và quản trị rủi ro, chủ động hội nhập đầy đủ và sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ theo xu hướng chung của nền kinh tế.

(T.N)