Sacombank được phép tăng vốn điều lệ lên hơn 12 nghìn tỷ đồng

Ngày 11/4/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 2518/NHNN-TTGSNH, chấp thuận việc đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Sacombank được phép tăng vốn điều lệ từ 10.739 tỷ đồng lên hơn 12.425 tỷ đồng (theo phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Sacombank thông qua tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2012).

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Hội đồng quản trị Sacombank thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, Sacombank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ gồm có: Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank báo cáo về kết quả thực hiện việc thay đổi mức vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi; Các tài liệu chứng từ chứng minh tài khoản của Sacombank có số tiền tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới của Sacombank, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) sửa đổi nội dung Giấy phép.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Sacombank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.
 
(KD)