Sacombank hoàn tất chuyển quyền sở hữu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hoàn tất chuyển quyền sở hữu cổ phiếu STB từ Southernbank sang Sacombank, đồng thời thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, tổng số cổ phiếu đang lưu hànhlà 1,885 tỷ cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ tăng lên 81,562 triệu cổ phiếu lý do là chuyển quyền sở hữu cổ phiếu STB của cổ đông Southern Bank thành cổ phiếu quỹ do sáp nhập ngân hàng. Vì thế, lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi thay đổi chỉ còn 1,803 tỷ cổ phiếu.

Trước đó, vào ngày 11/11/2015, Hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank cũng đã thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank theo nguyện vọng cá nhân.

(T.Ngà)