Sacombank thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Lào

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sacombank đã chính thức chuyển đổi Chi nhánh tại Lào thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài (Sacombank Lào) từ ngày 03/8/2015.

Ngân hàng Sacombank Lào 100% vốn nước ngoài. Nguồn: Sacombank.Ngân hàng Sacombank Lào 100% vốn nước ngoài. Nguồn: Sacombank.

Sacombank Lào với tên đầy đủ là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào, là ngân hàng con trực thuộc Sacombank và có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có, được thành lập theo quy định của pháp luật nước CHDCND Lào.

Sacombank Lào đặt trụ sở tại số 44, tổ 8, đường Hengboun, huyện Chanthabury, thủ đô Viên Chăn, Lào. Sacombank Lào hoạt động theo loại hình Ngân hàng thương mại, có vốn điều lệ là 39 triệu USD. Các quyền lợi của khách hàng tại Sacombank chi nhánh Lào trước đây vẫn được đảm bảo tại Sacombank Lào.

Như vậy, mạng lưới hoạt động của Sacombank hiện có 563 điểm giao dịch, trong đó gồm 552 chi nhánh/phòng giao dịch tại 48/63 tỉnh thành tại Việt Nam; 1 ngân hàng 100% vốn nước ngoài cùng 7 chi nhánh tại Campuchia và 1 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài cùng 2 chi nhánh tại Lào.

(T.Ngà)