Sắp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn diện châu Á - Thái Bình Dương

(eFinance Online) -  Ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2017 tại khách sạn Marriot, Hà Nội, Hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn diện châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra.
Sắp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn diện châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị được tổ chức và tài trợ bởi Quỹ Citi và Quỹ vì Hợp tác Phát triển, phối hợp với hệ thống Ngân hàng cho Người nghèo, tập đoàn The Economist. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là Nhà tổ chức chính chức.

Hơn 400 nhà lãnh đạo tài chính toàn diện sẽ tham dự Hội nghị đê thảo luận và đưa ra những hành động tập thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng toàn diện ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN sẽ có bài phát biểu trọng tâm tại Hội nghị. Các nhà lãnh đạo cao cấp khác trong hệ thống tài chính toàn diện sẽ thảo luận về các xu hướng phát triển hiện nay cũng như tìm kiếm những khả năng cùng hành động.

Với chủ đề “Thúc đẩy Tài chính Toàn diện trong Kỷ nguyên Số”, Hội nghị sẽ phân tích và thảo luận những cơ hội và thách thức của tài chính toàn diện trong tương lai, trình bày những công nghệ cũng như sáng tạo mới nhất trong sản phẩm và dịch vụ tài chính cho những người chưa được thụ hưởng hoặc chưa được tiếp cận toàn diện với dịch vụ ngân hàng, tài chính. Diễn giả chính trong Hội nghị này bao gồm Natasha Ansell, Tổng Giám Đốc, Citi Vietnam; Brandee McHale, Chủ tịch, Quỹ Citi; Pia Roman, Giám đốc, Văn phòng Vận động Tài chính Toàn diện, NHTW Philipin; Graham MacMillan, Quảng lý cấp cao, Quỹ Ford; Manoj Sharma, Giám đốc Điều Hành Châu Á, MicroSave; Philip Course, Giám đốc điều hành, Tập đoàn Cullinan; Vijayalashkmi Das, CEO, Tổ chức Thế giới Ngân hàng của Những người bạn của Phụ nữ; Gregory Chen, Giám đốc Chính sách, Tập đoàn Tư vấn Hỗ trợ Người nghèo; Shameran Abed, Giám đốc Tài chính vi mô, BRAC, Chủ tịch bKash; Dr. Dean Karlan, Giáo sư kinh tế, Viện Đại học Yale.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn diện châu Á- Thái Bình Dương năm 2017, NHNN phối hợp với Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam (VMFWG) tổ chức Tọa đàm về Tài chính Nông nghiệp nông thôn để chia sẻ về thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy tài chính cho nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Việt Nam cũng như học hỏi thêm các kinh nghiệm của quốc gia khác về vấn đề này.  

(P.V)