Sáp nhập Công ty Tài chính Sông Đà vào Ngân hàng Quân đội

Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà sẽ chính thức sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Đây là nội dung trong Quyết định 145/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2016.

Công ty Tài chính Sông Đà sẽ chính thức sáp nhập vào Ngân hàng Quân đội. Nguồn: Internet.Công ty Tài chính Sông Đà sẽ chính thức sáp nhập vào Ngân hàng Quân đội. Nguồn: Internet.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận việc sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Sông Đà vào Ngân hàng MB; đồng thời thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động số 137/GP-NHNN ngày 23/5/2008 do NHNN cấp cho Công ty tài chính cổ phần Sông Đà.

Ngân hàng MB có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty tài chính cổ phần Sông Đà. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ngân hàng MB hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty tài chính cổ phần Sông Đà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng MB. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Công ty tài chính cổ phần Sông Đà phải hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động số 137/GP-NHNN ngày 23/5/2008 do NHNN cấp cho Công ty tài chính cổ phần Sông Đà; Thực hiện thủ tục xóa tên Công ty tài chính cổ phần Sông Đà trong sổ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của MB đã thông qua phương án sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà vào MB. 

SDFC được thành lập năm 2008, do MB và Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Công ty CP Bảo Minh sáng lập, là một công ty tài chính với mức vốn điều lệ đến thời điểm 30.4.2015 là 686 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 1,200 tỷ. Trao đổi với báo chí, ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT MB cho biết, việc lựa chọn công ty tài chính là SDFC để sáp nhập cũng rất phù hợp vì qua quá trình là cổ đông sáng lập, MB nắm rõ tình hình hoạt động của SDFC và có sự đồng thuận của các cổ đông còn lại trong giai đoạn hậu sáp nhập. Đây là một lợi thế để đảm bảo cho thương vụ M&A này được diễn ra suôn sẻ và nằm trong tầm kiểm soát của MB.

(T.N)