Sáp nhập MHB vào BIDV theo nguyên tắc hoán đổi cổ phiếu 1:1

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 mới đây của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Hội đồng Quản trị BIDV đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sáp nhập Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) vào BIDV.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Được thành lập năm 1997, sau 17 năm hoạt động, Tổng tài sản của MHB tăng hơn 110 lần so với ngày đầu thành lập; chất lượng tài sản được đảm bảo, nằm trong top 10 ngân hàng có mạng lưới lớn nhất Việt Nam (gồm 44 chi nhánh, 185 phòng giao dịch tại 35 tỉnh/thành phố trong cả nước, đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long), dư nợ tín dụng dành cho ĐBSCL chiếm 50% dư nợ toàn hệ thống.

Việc sáp nhập MHB vào BIDV lần này là một trong những bước đi của lộ trình thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với nguyên tắc "giữ nguyên trạng và hoán đổi cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1”, việc sáp nhập dự kiến sẽ không gây xáo trộn về hoạt động kinh doanh cũng như biến động trước, trong và sau khi sáp nhập. 

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết: Việc sáp nhập MHB vào BIDV không chỉ giúp BIDV mở rộng mạng lưới, nền khách hàng mà còn tăng cường năng lực của BIDV trong mảng nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của BIDV trở thành định chế tài chính Việt Nam vững mạnh, có chất lượng hoạt động, quản trị rủi ro theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập với các ngân hàng trong khu vực và Thế giới.

(T.Hương)