Sáp nhập Ngân hàng Phương Nam vào Sacombank

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) trên cơ sở tự nguyện của 2 ngân hàng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Ông Trầm Bê, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank, tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN hoặc tổ chức, cá nhân do NHNN chỉ định thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật. Như vậy, ông Trầm Bê sẽ không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập.
 
Đồng thời, NHNN sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan. NHNN sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập, đảm bảo ngân hàng này hoạt động an toàn và thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu của hai ngân hàng.
 
Ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngân hàng sau sáp nhập, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông Trầm Bê.
 
Trong suốt quá trình xây dựng và triển khai đề án, NHNN luôn phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật các tập thể và cá nhân vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, của nhân dân.
 
(T.H)