Sáp nhập Vinaconex - Viettel vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn

(eFinance Online) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 2400/QĐ-NHNN về việc sáp nhập Công ty tài chính cổ phẩn Vinaconex - Viettel vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Sáp nhập Vinaconex - Viettel vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc sáp nhập Công ty tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội; Đồng thời thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel số 304/GP-NHNN ngày 14/11/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel. Giấy phép này hết hiệu lực thi hành khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đăng ký doanh nghiệp.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel; Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm: Hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Công ty tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội; Hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động số 304/GP-NHNN ngày 14/11/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel theo quy định của pháp luật; Công bố thông tin chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/01/2017.

(P.V)