SHB cho vay tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014 - 2015 với lãi suất ưu đãi

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã triển khai chương trình hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp ngành gạo để thu mua, tạm trữ thóc, gạo cho vụ Đông Xuân 2014 - 2015 từ ngày 01/3/20515 đến hết ngày 15/4/2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành gạo vay vốn ngắn hạn với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường nhằm đảm bảo việc thu mua, tạm trữ thóc gạo trong vụ Đông Xuân 2014 - 2015, SHB sẽ dành 3000 tỷ đồng cho chương trình này, với mức lãi suất cho vay ưu đãi tối đa 7%năm.
 
Toàn bộ tiền lãi vay sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% trong 04 tháng đầu từ ngày 01/3/2015 đến 30/6/2015. Đáng chú ý là, SHB linh hoạt nhận tài sản bảo đảm là thóc, gạo tạm trữ hình thành từ vốn vay hoặc quyền đòi nợ với tỷ lệ cho vay cao.
 
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã giao 19 ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo tạm trữ vụ Đông - Xuân năm 2014 - 2015.
 
(HTH)