SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

(eFinance Online) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ từ 9.485.944.610.000 đồng (Chín nghìn bốn trăm tám mươi lăm tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm mười nghìn đồng) lên 10.197.019.610.000 đồng (Mười nghìn một trăm chín mươi bảy tỷ, không trăm mười chín triệu, sáu trăm mười nghìn đồng) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2016.

SHB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, SHB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN

Văn bản này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

(P.V)