SHB lợi nhuận trước thuế đạt 788,5 tỷ đồng

(eFinance Online) - NHTMCP Sài Gòn  - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016. Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2015 và các chỉ số an toàn trong hoạt động kinh doanh của SHB đều đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN cũng như các chuẩn mực an toàn quốc tế.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của NHNN đạt 788,5 tỷ đồng, tăng 8,36% so với 9 tháng đầu năm 2015; Tổng vốn huy động đạt hơn 198.359 tỷ đồng, trong đó huy động từ thị trường I đạt 176.367 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 2015, đảm bảo tính thanh khoản trong toàn hệ thống, thể hiện tính ổn định, bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng dư nợ toàn hàng đạt hơn 147.340 tỷ đồng - tăng 12,1% so với cuối năm 2015. SHB đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của NHNN với tổng dự phòng gần 2.600 tỷ đồng (tính đến thời điểm 30/9/2016).

Hoạt động tăng trưởng tín dụng của SHB tiếp tục ưu tiên tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và NHNN khuyến khích phát triển như cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao …

SHB cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi về lãi suất, về hạn mức tín dụng, thời hạn vay, tài sản đảm bảo như: Chương trình Ưu đãi lãi vay - Đồng hành cùng Doanh nghiệp, Chung sức cùng doanh nghiệp xuất khẩu, Chương trình cho vay siêu ưu đãi dành cho các doanh nghiệp vừa, Hỗ trợ nhà ở dành cho KHDN theo gói 30.000 tỷ đồng…

Hồi giữa tháng 9/2016, NHNN đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc SHB nhận sáp nhập VVF và thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng. Dự kiến sau khi được chấp thuận chính thức từ NHNN trong quý IV/2016, SHB sẽ hoàn thiện các thủ tục để chính thức thành lập Công ty tài chính tiêu dùng 100% vốn của SHB, có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

(P.V)