SHB sáp nhập công ty tài chính Vinaconex - Viettel

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2015, thông qua giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel (VVF) vào SHB.

SHB sáp nhập công ty tài chính Vinaconex - Viettel

Theo đó, SHB sẽ phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu tương ứng 1.000 tỷ đồng để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần của VVF theo tỷ lệ 1:1, đưa vốn điều lệ của SHB lên 10.486 tỷ đồng, tổng tài sản SHB năm 2015 đạt 200.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1.120 tỷ đồng. Sau sáp nhập SHB sẽ tái cấu trúc VVF thành Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH một thành viên trực thuộc SHB. Công ty tài chính tiêu dùng sau sáp nhập sẽ đạt tổng lợi nhuận trước thuế 68 tỷ đồng năm 2016, đạt 139,2 tỷ đồng năm 2017, đạt 191,2 tỷ đồng năm 2018 đóng góp hiệu quả vào hoạt động kinh doanh chung của SHB.

Cũng tại đại hội cổ đông bất thường năm 2015, SHB đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho SHB tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài mua cổ phần hoặc liên doanh với Công ty tài chính tiêu dùng SHB sau một thời gian hoạt động với tỷ lệ nắm giữ tối đa theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, SHB kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có ý kiến với Bộ Tài chính,  cơ quan thuế và các đơn vị có liên quan chấp thuận cho SHB miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm từ 2013 đến 2015 theo kiến nghị trong Đề án nhận sáp nhập Habubank (HBB) vào SHB; miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2016, 2017 (50% miễn theo đề án sáp nhập HBB vào SHB, 50% miễn thuế do nhận sáp nhập VVF); miễn 20% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm từ 2018 đến 2020 sau khi nhận sáp nhập VVF và miễn toàn bộ thuế thu nhập cá nhân có thể phát sinh liên quan đến việc phát hành hoặc phân bổ lại cổ phiếu cho cổ đông SHB.

Ngoài ra, SHB kiến nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ cho phép SHB phân bổ dự phòng phải trích cho trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành trước năm 2015 trong 10 năm theo khả năng tài chính của Ngân hàng kể từ ngày phát hành trái phiếu; phân bổ dự phòng phải trích cho trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở đi trong vòng 10 năm theo khả năng tài chính của SHB kể từ ngày phát hành trái phiếu; Ngân hàng Nhà nước không cộng nợ xấu từ cho vay, ủy thác đầu tư, trái phiếu VVF khi thực hiện công tác xếp hạng tổ chức tín dụng hoặc khi tính các điều kiện xin cấp phép khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

(PV)