SHB triển khai dịch vụ nộp thuế nhập khẩu

Thực hiện chủ trương từng bước hạn chế sử dụng thanh toán tiền mặt và nỗ lực hiện đại hóa công tác thu ngân sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã ký kết hợp tác với Tổng cục Hải Quan triển khai dịch vụ nộp thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử.
SHB triển khai dịch vụ nộp thuế nhập khẩu

Theo đó, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế xuất nhập khẩu tại các Cục, Chi cục Hải quan TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chỉ cần nộp thuế tại bất kỳ điểm giao dịch nào của SHB trên toàn quốc, ngay lập tức cơ quan hải quan sẽ nhận được thông tin thông qua hệ thống kết nối dữ liệu điện tử và thực hiện thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SHB chia sẻ: “Dịch vụ nộp thuế xuất nhập khẩu sẽ kết nối trực tiếp dữ liệu nộp thuế của khách hàng với hệ thống thông tin liên ngành của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải quan. Từ đó, ngân hàng có thể truy vấn thông tin về sổ thuế/tờ khai hải quan của khách hàng được chuẩn xác, để thu thuế và hạch toán thông tin nộp thuế của doanh nghiệp đến các cơ quan liên ngành được chính xác, kịp thời và nhanh chóng. SHB cam kết hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch nộp thuế nhanh chóng, thuận tiện, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.”

(T.N)