Tăng 2,34 triệu thẻ ngân hàng so cuối năm 2013

Số liệu mới nhất của Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tại thời điểm cuối quý 1/2014, cả nước có 68,55 triệu thẻ ngân hàng, tăng 2,34 triệu thẻ tức 3,5% so với cuối 2013.

 

Tăng 2,34 triệu thẻ ngân hàng so cuối năm 2013

Trong đó, thẻ nội địa là 61,83 triệu thẻ và thẻ quốc tế chiếm 6,72 triệu thẻ, tăng lần lượt 1,96 triệu thẻ tức 3,27% và 380 nghìn thẻ tức 6% so với cuối 2013.

Phân chia theo nguồn tài chính, thẻ ghi nợ chiếm 63,17 triệu thẻ, tăng 2,06 triệu thẻ so với cuối 2013; thẻ tín dụng là 2,52 triệu thẻ và thẻ trả trước là 2,86 triệu thẻ.

Mới đây nhất, Ngày 09/5/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3096/NHNN-TT xác nhận đăng ký các loại thẻ ngân hàng cho Ngân hàng Citibank – Chi nhánh Hà Nội và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, NHNN xác nhận Ngân hàng Citibank – Chi nhánh Hà Nội và chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký phát hành thêm 01 loại Thẻ tín dụng quốc tế (Thẻ tín dụng quốc tế Visa Citibank Rewards hạng Platinum) tại NHNN theo mẫu với các chức năng, tiện ích đi kèm được nêu tại Giấy đăng ký thẻ ngân hàng ngày 29/4/2014 của Ngân hàng Citibank – Chi nhánh Hà Nội và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

(HTH)