Tăng cường công tác quản lý hoạt động bảo lãnh của tổ chức tín dụng

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao trách nhiệm trong quản trị kinh doanh và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động bảo lãnh của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước(NHNN) sẽ tăng cường công tác quản lý hoạt động bảo lãnh của các TCTD.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Thông tư 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 quy định về hoạt động bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao trách nhiệm trong quản trị kinh doanh và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện biện pháp kiểm tra và xử lý đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không gửi văn bản quy định nội bộ về hoạt động bảo lãnh và báo cáo thực hiện việc thiết kế, in ấn mẫu cam kết bão lãnh về Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với đó, NHNN sẽ thực hiện khảo sát tại một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về triển khai hoạt động bảo lãnh ngân hàng theo Thông tư 28/2012/TT-NHNN và thực tế hoạt động tín dụng chứng từ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hiện nay, dự kiến trong Quý II/2013. Đồng thời, NHNNsẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện toàn bộ nội dung quy định tại Thông tư 28/2012/TT-NHNN đối với một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong Quý III/2013. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện xử lý theo quy định đối với những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm.

(HTH)