Tăng trưởng tín dụng có thể đạt mục tiêu 12%

Trong 8 tháng đầu năm 2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, chủ động đưa tiền ra và rút bớt tiền về linh hoạt qua các kênh để kiểm soát lượng tiền cung ứng, đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối đồng thời đảm bảo kiểm soát tiền tệ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Huy động vốn tăng

NHNN đã thực hiện cung ứng tiền qua kênh mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, nhưng khi tỷ giá biến động đã kịp thời bán can thiệp; điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở theo cả hai chiều mua và bán, phát hành tín phiếu NHNN để duy trì thanh khoản hợp lý vừa đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, vừa hỗ trợ tỷ giá và ổn định thị trường ngoại hối.

Đến cuối tháng 8/2013, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,16% so với cuối năm 2012, phù hợp với định hướng 14-16% cho cả năm 2013. Huy động vốn tăng 10,49% so với cuối năm 2012; trong đó huy động vốn bằng VNĐ tăng 11,04%, huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 7,23%. Thanh khoản của hệ thống về cơ bản được đảm bảo giúp lãi suất diễn biến tích cực. Lãi suất liên ngân hàng duy trì ổn định ở mức thấp.

Cùng với đó, cơ quan này cũng tiếp tục điều hành chính sách lãi suất theo hướng giảm dần, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đặc biệt là lạm phát để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của NHNN về lãi suất của các TCTD, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm nhằm thiết lập kỷ cương trên thị trường. Đề nghị các TCTD thực hiện nghiêm túc quy định lãi suất tiền gửi tối đa, tiết kiệm chi phí để áp dụng lãi suất cho vay mới ở mức hợp lý, xem xét tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trên cơ sở khả năng tài chính để chia sẻ khó khăn đối với doanh nghiệp và hộ dân.

Đến nay, trần lãi suất huy động VND chỉ còn ở mức 7%/năm và chỉ áp dụng đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, trần lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên là 9%/năm. Mặt bằng lãi suất VND trong 8 tháng đầu năm 2013 đã giảm khoảng 2-5%/năm so với đầu năm, trong đó lãi suất huy động giảm 2-3%/năm, lãi suất cho vay giảm 3-5%/năm và đã trở về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006. Lãi suất của các khoản vay cũ cũng được các TCTD tích cực giảm.

Đến cuối tháng 8/2013, tỷ trọng các khoản vay có lãi suất đến 13%/năm chiếm khoảng 74,97%, tăng 41,6% so với cuối năm 2012; tỷ trọng các khoản vay có lãi suất từ 13-15%/năm chiếm khoảng 16,77%, giảm 29,3% so với cuối năm 2012; tỷ trọng các khoản vay có lãi suất trên 15%/năm chiếm khoảng 8,26%, giảm so với tỷ trọng 20,6% cuối năm 2012.

Có thể thấy, từ năm 2011, NHNN đã kiên trì theo đuổi mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Trong đó, NHNN đã kết hợp hài hòa giữa điều hành theo khối lượng và giá cả (giữa điều hành lượng tiền cung ứng và điều hành lãi suất) vừa góp phần kiểm soát, ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo thanh khoản của các TCTD, vừa góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng phương tiện thanh toán 8 tháng đầu năm được kiểm soát ở mức thấp hơn so với các năm trước, nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, góp phần quan trọng kiểm soát lạm phát 8 tháng đầu năm 2013 ở mức 3,53% và dự kiến sẽ kiểm soát được lạm phát cả năm 2013 ở mức khoảng 7%.

Điều hành lãi suất đã có bước chuyển biến căn bản theo hướng chủ động, dẫn dắt thị trường và bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát; Có sự kết hợp với biện pháp hành chính phù hợp với điều kiện thị trường biến động (quy định trần lãi suất huy động và cho vay) và điều chỉnh giảm dần, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và tình hình thanh khoản của các TCTD, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích giữa người vay, người gửi tiền và ngân hàng.

Mở rộng tín dụng hiệu quả

Trên cơ sở định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2013 khoảng 12%, NHNN đã điều hành linh hoạt các giải pháp tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động của TCTD, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ vay vốn của khách hàng và TCTD, tập trung dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.

Bằng nhiều biện pháp như thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các nhóm TCTD theo đặc thù hoạt động và yêu cầu các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra; điều chỉnh tăng cho một số TCTD đã có mức tăng trưởng tín dụng cao. Đồng thời, chỉ đạo các TCTD tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tín dụng, lãi suất đã được triển khai từ năm 2012 như tiếp tục cho vay ngoại tệ ngắn hạn đối với nhu cầu vốn trong nước phục vụ xuất khẩu, cho vay để nhập khẩu xăng dầu, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN, miễn, giảm lãi vốn vay...

Cùng với đó, NHNN cũng làm việc với chính quyền và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố để nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giữa doanh nghiệp và ngân hàng; phối hợp với các Bộ, ngành và chính quyền địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên nhằm thu hút các ngân hàng, doanh nghiệp tập trung đầu tư vào những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn này; Chỉ đạo và thường xuyên theo dõi các TCTD thực hiện các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn khảo sát tình hình cho vay đối với lĩnh vực nuôi trồng, chế biến cá tra tại một số địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành cá tra. Đặc biệt, NHTM Nhà nước tích cực triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo lãi suất và thời hạn quy định theo quy định, đồng thời NHNN đảm bảo nguồn vốn để tái cấp vốn kịp thời theo tiến độ giải ngân của các ngân hàng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tăng trưởng tín dụng đã có xu hướng cải thiện nhanh từ tháng 2/2013. Đến cuối tháng 8/2013, tín dụng đã tăng 6,45% so với cuối năm 2012 và khả năng có thể đạt được mục tiêu 12% cho cả năm 2013. Cơ cấu tín dụng dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, vốn tín dụng ngân hàng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất, thu mua, chế biến xuất khẩu lúa gạo và thủy sản là những sản phẩm có thế mạnh của nước ta, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể cho đất nước. Cho vay hỗ trợ nhà ở được triển khai tích cực nhưng do một số khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời nên số tiền giải ngân chương trình này còn hạn chế.

(HTH)