TCTD: Lãi suất huy động và cho vay tiếp tục ổn định

Theo tổng hợp báo cáo từ các Tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất huy động và cho vay tần từ 4/2-8/2 tiếp tục ổn định so với tuần trước đó.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, hiện lãi suất huy động VND của TCTD phổ biến ở mức 1-2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 7,8-8%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khoảng 10-11%/năm. Riêng một số NHTM cổ phần có quy mô nhỏ vẫn duy trì lãi suất huy động khoảng 12%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng. Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.

Kéo theo đó, lãi suất cho vay VND tiếp tục ổn định so với cuối tuần trước đó. Hiện nay, lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 9-12%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác phổ biến ở mức 11-15%/năm đối với ngắn hạn, 14,6-17,5%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5-7%/năm đối với ngắn hạn; 6-8,5%/năm đối với trung và dài hạn.   

(HTH)