TCTD tiếp tục tìm cách hạ lãi suất cho vay

Tính đến 22/4, tín dụng toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đã tăng 0,62% so với cuối năm 2013 và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tiếp tục kêu gọi các ngân hàng thương mại đã tìm cách hạ lãi suất cho vay, tiết giảm chi phí.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN. Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 4 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức, bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN cho biết: Theo quy luật thì tín dụng đầu năm thường thấp, thậm chí âm, nhưng từ tháng 3 tín dụng đã tăng trưởng trở lại. Tính đến 31/3/2014, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đã tăng 0,5% so với cuối 2013, trong đó NHNN luôn chú ý thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo đẩy mạnh cho vay lĩnh vực ưu tiên.

Tính đến ngày 31/3, tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn của các TCTD (không bao gồm dư nợ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội) đạt 674.714 tỷ đồng, tăng khoảng 1,15% so với 31/12/2013. Trong đó, lĩnh vực lúa gạo đến 31/3/2014 tăng 18,6% so với 31/12/2013. Riêng chương trình cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo Vụ Đông Xuân 2013 - 2014 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 373a/QĐ-TTg đến 21/4/2014 đã giải ngân 7.335 tỷ đồng, tương đương với khối lượng thu mua tạm trữ là 831 nghìn tấn quy gạo (đạt 83% kế hoạch đề ra).

Cho vay đối với lĩnh vực thủy sản đạt khoảng 54.000 tỷ đồng tăng 0,67% so với 31/12/2013. Riêng cho vay thủy sản (cá tra, tôm) theo Công văn số 1149/TTg-KTN ngày 08/8/2012 tại 05 NHTMNN đến ngày 31/3/2014 đạt khoảng 36.000 tỷ đồng, tăng 0,38% so với cuối năm 2013. Còn cho vay trồng, thu mua xuất khẩu cà phê, đến hết quý I, dư nợ cho vay (đã bao gồm dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội) đạt khoảng 33.372 tỷ đồng, tăng trên 8% so với 31/12/2013, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm khoảng 80% tổng dư nợ, cho vay trung, dài hạn chiếm gần 20%.  Còn với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đến 28/2/2014, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 96.364 tỷ đồng, tăng 0,86% so với cuối năm 2013. Với cho vay đối với lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dù là lĩnh vực mới, nhưng đến 28/2, dư nợ cho vay lĩnh vực này đạt 16.585 tỷ đồng, tăng 4,73% so với cuối năm 2013. Đối với cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đến 28/2/2014, dư nợ cho vay đạt 856.558 tỷ đồng, giảm 1,58% so với cuối năm 2013. Đối với cho vay xuất khẩu, đến 28/2/2014, dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 168.141 tỷ đồng, tăng 1,14% so với 31/12/2013 (tỷ lệ tăng trong tháng 1 là 1,28%).

Lãi suất trên 15%/năm vẫn chiếm 5,5% tổng dư nợ

Dù mặt bằng lãi suất huy động VNĐ đã giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên giảm 1%/năm so với cuối năm 2013. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng các ngân hàng chậm giảm lãi suất cho vay.

"Thực hiện những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã tiếp tục kêu gọi các ngân hàng thương mại đã tìm cách hạ lãi suất cho vay, tiết giảm chi phí.  Đến 3/4/2014, dư nợ cho vay VNĐ có lãi suất trên 15%/năm chỉ còn chiếm 5,5% tổng dư nợ cho vay VNĐ, giảm mạnh so với tỷ trọng 65,8% trước thời điểm 15/7/2012. Dư nợ cho vay bằng VNĐ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 16,62% tổng dư nợ cho vay bằng VNĐ, giảm so với tỷ trọng 31% vào tháng 6/2013." - bà Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Với việc tăng trưởng tín dụng có khởi sắc, bà Nguyễn Thị Hồng  khẳng định: NHNN tiếp tục giữ mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng định hướng toàn hệ thống cả năm 2014 khoảng 12-14%, NHNN đã thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng TCTD và yêu cầu các TCTD thực hiện theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo việc mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt động tín dụng. Ngoài ra, ngành ngân hàng sẽ  tích cực triển khai gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ theo Nghị quyết số 02/NĐ-CP của Chính phủ, triển khai và mở rộng chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, chương trình liên kết 4 nhà trong xây dựng cơ bản, triển khai chương trình cho vay thu mua tạm trữ lúa, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014, chỉ đạo các NHTM nhà nước thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản...

(HTH)