Techcombank đăng ký phát hành thêm 1 loại Thẻ trả trước nội địa vô danh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản xác nhận đăng ký các loại thẻ ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

NHNN xác nhận Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đã đăng ký phát hành thêm 01 loại Thẻ trả trước nội địa vô danh (Thẻ trả trước nội địa vô danh đồng thương hiệu với Công ty TNHH VinEcom) tại NHNN theo mẫu với các chức năng, tiện ích đi kèm được nêu tại Giấy đăng ký thẻ ngân hàng số 6692/2015/TTT-TCB ngày 01/9/2015 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thực hiện đúng theo các quy định tại Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc NHNN; Quyết định số 32/2007/QĐ-NHNN ngày 03/7/2007 của Thống đốc NHNN về hạn mức số dư đối với thẻ trả trước vô danh,

Đồng thời tuân thủ quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, quy định về việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet.

(TN)