Techcombank được triển khai dịch vụ tư vấn ngân hàng, tài chính doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung Điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0040/NH-GP ngày 06/8/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Techcombank các nội dung hoạt động sau: Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; Dịch vụ môi giới tiền tệ; Mua nợ; Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; dịch vụ quản lý tài sản; Ủy thác, nhận ủy thác.

Techcombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với các nội dung hoạt động được bổ sung này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0040/NH-GP ngày 06/8/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Techcombank. Trước đó, Techcombank cũng được Thống đốc NHNN chấp thuận thành lập thêm 3 chi nhánh: Chi nhánh Phú Nhuận (trên cơ sở nâng cấp Phòng giao dịch Phú Nhuận); Chi nhánh Quận 5 (trên cơ sở nâng cấp Phòng giao dịch Quận 5) và Chi nhánh Thủ Đức (trên cơ sở nâng cấp Phòng giao dịch Thủ Đức).

(T.N)