Tháng 3: NHNN xác nhận cho vay cho vay hỗ trợ nhà ở 02 dự án

Trong tháng 3/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xác nhận việc đăng ký cho vay hỗ trợ nhà ở bằng nguồn vốn của NHNN theo qui định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN đối với 02 dự án Chung cư Long thịnh và dự án Hoàng Hảo chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.

Tháng 3: NHNN xác nhận cho vay cho vay hỗ trợ nhà ở 02 dự án

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho vay 74 tỷ đồng với dự án Chung cư Long Thịnh – xây dựng chung cư cho người thu nhập thấp tại Số 8, Tống Phước Thổ, phường Gềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dự án thứ hai là Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hảo được Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long cho vay từ nguồn tái cấp vốn 15 tỷ đồng cho dự án chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính chung đến ngày 31/3/2014, có 3.537 khách hàng được tiếp cận gói tín dụng hỗ trợ nhà ở với tổng số tiền 3.124 tỉ đồng, chiếm 10,4% tổng số tiền cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Cụ thể với khách hàng cá nhân, có 3.418 khách hàng cá nhân được tiếp cận gói tín dụng hỗ trợ nhà ở với số tiền 1.334 tỉ đồng.

Khách hàng doanh nghiệp: NHNN đã xác nhận đăng ký của các ngân hàng thương mại nhà nước được ký hợp đồng tín dụng với 19 doanh nghiệp (21 dự án trên địa bàn Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Hòa Bình, Lâm Đồng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bình Định, Vĩnh Long) với số tiền sẽ giải ngân từ nguồn tái cấp vốn của NHNN là 1.790 tỉ đồng, chiếm 20% tổng nguồn vốn hỗ trợ nhà ở dành cho doanh nghiệp.

(T.Hương)