Tháng cuối năm: Ưu tiên đẩy mạnh triển khai xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các TCTD

Ngày 24/6/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 

Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.  Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho rằng với việc điều hành và thực thi chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô ngày càng vững chắc. Trong đó, chính sách tiền tệ đã có sự phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thống đốc NHNN cho rằng, những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm đã chứng tỏ những định hướng hoạt động của ngành Ngân hàng đề ra cho năm 2015 là đúng đắn và có tác dụng khích lệ sự quyết tâm tổ chức triển khai trong thời gian tới.

Theo Thống đốc NHNN, mặt bằng lãi suất hiện đang ở mức hợp lý, thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục được duy trì tốt; Lãi suất huy động giảm 0,2 - 0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn dài trên 6 tháng, tạo điều kiện hỗ trợ cho việc giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn. Lãi suất cho vay của các TCTD giảm 0,2 - 0,3%/năm, trong đó lãi suất cho vay trung và dài hạn đã giảm khoảng 0,3%/năm. Trong 6 tháng cuối năm, ngành Ngân hàng phấn đấu ổn định lãi suất huy động, giảm các mức lãi suất cho vay, đặc biệt phấn đấu giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn thêm từ 1,0 - 1,5%/năm.

Về điều hành tỷ giá, 6 tháng đầu năm NHNN đã tiến hành điểu chỉnh tỷ giá giảm 2% theo định hướng của năm 2015. Hiện tại, nền kinh tế có thâm hụt cán cân thương mại (nhưng thâm hụt không lớn), các nguồn ngoại tệ khác vào Việt Nam vẫn khả quan nên tổng hợp chung lại thì cán cân chung của nền kinh tế vẫn thặng dư, cùng với đó dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng lên, hơn nữa những tác động bất lợi từ thị trường vốn và thị trường tiền tệ thế giới đối với Việt Nam không lớn, là những điều kiện thuận lợi để NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định từ nay tới cuối năm 2015.

Khác với các năm trước, năm 2015 tăng trưởng tín dụng đã có dấu hiệu khả quan ngay từ những tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng đã đạt trên 6% so với cuối năm trước, dự kiến đến cuối năm 2015 tăng trưởng tín dụng sẽ hoàn thành chỉ tiêu tăng từ 13 - 15%, NHNN có thể điều chỉnh tăng chỉ tiêu này lên 17% để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, các giải pháp tín dụng sẽ được triển khai nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực dễ dẫn tới hiện tượng đầu cơ, gây bất ổn thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các TCTD đã đẩy mạnh triển khai công tác tái cơ cấu theo đề án đã được NHNN duyệt. NHNN đã triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý các TCTD yếu kém theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm duy trì sự an toàn của hệ thống các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ và tâm lý của người gửi tiền. Cùng với đó, NHNN đã đẩy mạnh thực hiện chủ trương sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD với sự tham gia tích cực của các NHTM nhà nước và một số NHTMCP lớn đã góp phần tăng quy mô của các NHTM.

Đối với công tác xử lý nợ xấu, 6 tháng đầu năm 2015 NHNN đã quyết liệt chỉ đạo và các TCTD đã tích cực triển khai, ưu tiên sử dụng các nguồn lực để đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu. Trong 6 tháng cuối năm 2015, các NHTM phải tập trung triển khai công tác này, trong đó phải thực hiện phân loại nợ xấu đúng quy định, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, tích cực bán nợ cho công ty VAMC… Phấn đấu đến hết quý 3/2015 tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn dưới 3%. NHNN sẽ áp dụng biện pháp khuyến khích với các ngân hàng tích cực xử lý nợ xấu và có biện pháp xử lý đối với TCTD không tích cực, để tỷ lệ nợ xấu cao.

Theo ông Bùi Quốc Dũng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, về giải pháp điều hành 6 tháng cuối năm 2015, bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, các nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 27/01/2015 về tổ chức thực hiện chinh sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2015 và theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô tiền tệ, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế. Định hướng chính là: Điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô, CSTT, ổn định thị trường tiền tệ; Tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định trong biên độ đề ra từ đầu năm; Tập trung điều hành các giải pháp tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn vay ngân hàng; Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ và có hiệu quả cao thị trường ngoại tệ nhằm ổn định tỷ giá, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước; Tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để đạt được mục tiêu tín dụng cả năm 2015; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hóa hoạt động của các TCTD, đảm bảo an toàn hệ thống, giảm tỷ lệ nợ xấu của toàn Ngành xuống dưới 3% vào cuối năm 2015…

Thống đốc NHNN yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2015, các đơn vị trong toàn Ngành phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tận dụng các điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, góp phần tích cực hơn nữa vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng. Trong đó, hai nhiệm vụ được ưu tiên đẩy mạnh triển khai trong những tháng cuối năm là xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các TCTD.

(HTH)