Thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng

Ngày 12/3/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-NHNN về việc thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng của NHNN.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Tổ giám sát gia công vàng miếng có nhiệm vụ giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của NHNN đối với việc giao nhận, kiểm định vàng nguyên liệu, quá trình gia công vàng miếng và bàn giao sản phẩm vàng miếng SJC theo quy định hiện hành.

Cũng theo Quyết định, Tổ trưởng Tổ giám sát gia công vàng miếng là ông Lê Thái Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ NHNN và các thành viên là một số lãnh đạo cấp phòng, kiểm soát viên, chuyên viên của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN: Vụ Kiểm toán nội bộ, NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Phát hành và Kho quỹ thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện NHNN tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(HTH)