Thay đổi các quy định giao nhận vàng miếng, vàng nguyên liệu

Các trường hợp giao nhận vàng miếng, vàng nguyên liệu cũng như thủ tục, quy trình giao nhận chưa quy định rõ ràng đã khiến quá trình thi hành gặp khó khăn.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

QĐ 78/2000/QĐ-NHNN6 được ban hành từ năm 2000. Cho đến nay, căn cứ pháp lý ban hành QĐ 78 đã thay đổi, đồng thời trong quá trình thi hành có một số vấn đề vướng mắc cần xem xét giải quyết. Do vậy, cần thiết phải có Thông tư thay thế QĐ 78.

Cụ thể, căn cứ Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung QĐ 78 được ban hành nhằm quy định và hướng dẫn việc giao nhận vàng miếng, vàng nguyên liệu nhưng chưa quy định hết các trường hợp giao nhận, đồng thời chưa quy định rõ về thủ tục, quy trình giao nhận. Mặt khác, TT 05 sửa đổi, bổ sung QĐ 78 quy định đóng gói vàng miếng theo lô gồm 100 hoặc bội số của 100. Tuy nhiên, cần thiết phải quy định đóng gói vàng miếng không đủ lô (thường xảy ra trong trường hợp các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ bảo quản vàng miếng) để vừa đảm bảo an toàn tài sản, vừa thuận tiện cho đóng gói, kiểm kê.

Một điểm hạn chế nữa là phạm vi điều chỉnh của QĐ 78 quy định về nội dung kiểm định kim khí quý, đá quý, tuy nhiên, kiểm định chỉ là 1 bước thực hiện trong quy trình nhận kim khí quý, đá quý, không quy định cụ thể về hoạt động kiểm định. Trong khi đó, hoạt động kiểm định đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường . Do vậy, cần thiết phải xem xét lại phạm vi điều chỉnh của QĐ 78. Chính vì thế, Dự thảo Thông tư thay đổi theo hướng bỏ nội dung kiểm định kim khí quý, đá quý. Thêm nữa, đối tượng áp dụng cũng được bổ sung thêm Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; khách hàng.

Bên cạnh đó, quy trình giao nhận kim khí quý, đá quý tại QĐ 78 chưa thể hiện rõ ràng mối quan hệ giao nhận giữa các đối tượng, như: việc giao nhận trong hệ thống NHNN; việc giao nhận trong hệ thống TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; việc giao nhận giữa NHNN, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với khách hàng…Chính vì thế, Thông tư mới sẽ bổ sung điều quy định về hình thức giao nhận khi thực hiện các trường hợp giao nhận kim khí quý, đá quý (không bao gồm việc giao nhận vàng miếng, vàng nguyên liệu) để quy định rõ về các mối quan hệ giao nhận (giao nhận trong hệ thống NHNN; giao nhận giữa NHNN và TCTD;...), thực hiện hình thức giao nhận nào đối với từng trường hợp giao nhận, đồng thời phân định rõ ràng giữa hoạt động giao nhận kim khí quý, đá quý và hoạt động giao nhận vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Đáng chú ý, theo Thông tư mới, sẽ giữ nguyên nguyên tắc phân loại và đóng gói kim khí quý, đá quý song thay đổi danh mục phân loại theo hướng sửa phân loại đá quý thành loại I, loại II, loại III, loại IV căn cứ theo TCVN 5855 : 1994 Đá quý - Thuật ngữ và phân loại. Ngoài ra cũng thay đổi cách xác định số lượng, khối lượng, kích cỡ, chất lượng kim khí quý, đá quý....

(HTH)