Thay đổi thành viên hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản thông báo thay đổi thành viên tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ban điều hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng chấp thuận cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đăng ký bổ sung 397 thành viên gián tiếp tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng từ ngày 15/9/2015.

Ngoài ra, Ban điều hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng chấp thuận 3 đơn vị thành viên ngừng tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 15/9/2015. Cụ thể như sau: Agribank – Chi nhánh tỉnh Thái Bình, mã ngân hàng: 34204001, địa chỉ đơn vị: Số 150 đường Lê Lợi, TP Thái Bình, điểm kết nối TTLNH: NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình; Agribank – Chi nhánh tỉnh Nam Định, mã ngân hàng: 36204001, địa chỉ đơn vị: Số 45 đường Bạch Đằng, TP Nam Định, điểm kết nối TTLNH: NHNN Chi nhánh tỉnh Nam Định; Agribank – Chi nhánh tỉnh Quảng Bình, mã ngân hàng: 44204001, địa chỉ đơn vị: Số 2 Mẹ Suốt, TP Đồng Hới, Quảng Bình, điểm kết nối TTLNH: NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Bình.

(Thúy Ngà)