Thêm 2 công ty được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Việt Úc và Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Việt Úc được cấp phép dịch vụ Cổng thanh toán điện tử và dịch vụ Hỗ trợ thu hộ, chi hộ và có tên dùng để giao dịch là BANKPAY.

Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến được cấp phép dịch vụ Ví điện tử và có tên dùng để giao dịch là M_Service JSC.

Giấy phép của cả 2 Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Việt Úc và Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến đều có thời hạn là 10 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)