Thêm 5 TCTD và 2 DN được phép kinh doanh vàng miếng

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã cấp bổ sung giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho 05 TCTD và 02 DN đáp ứng đủ điều kiện, đưa tổng số đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng lên 16 DN và 22 TCTD.

Thêm 7 đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng.Thêm 7 đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng.

Theo đó, các đơn vị này gồm: NH TMCP Nam Á, NH TMCP Quân Đội, NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội, NH TMCP Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long, NH TMCP Đại Dương, Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý NH TMCP Công thương Việt Nam.

05 TCTD và 02 DN này có 41 điểm giao dịch mua, bán vàng miếng tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ.

(HTH)