Thêm hai ngân hàng được cho vay mua tạm trữ thóc, gạo

Ngày 02/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận bổ sung thêm Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Sài Gòn thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông - Xuân 2013 -2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Như vậy, với tổng số 16 ngân hàng tham gia cho vay tạm trữ thóc gạo, tạo điều kiện thêm cơ hội vay vốn mua tạm trữ thóc, gạo của các thương nhân.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Sài Gòn phải thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua số thóc gạo tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1 trong vụ Đông - Xuân 2013-2014 ở đồng bằng sông Cửu Long.

2 ngân hàng nêu trên cho các thương nhân vay mua tạm trữ thóc, gạo với mức lãi suất cho vay tối đa 7%/năm; thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 20/3/2014 đến hết ngày 30/04/2014; thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là 06 tháng, kể từ ngày 20/3/2014 đến hết ngày 20/9/2014; Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ tối đa là 04 tháng, kể từ ngày 20/03/2014 đến hết ngày 20/7/2014. Ngoài thời gian cho vay mua tạm trữ được hỗ trợ lãi suất nêu trên, khách hàng phải trả lãi ngân hàng theo quy định;

NHNN cũng yêu cầu 2 ngân hàng trên phải theo dõi chặt chẽ tình hình mua thóc, gạo tạm trữ, xem xét tạo điều kiện cho các thương nhân vay vốn kịp thời. Trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các ngân hàng báo cáo về NHNN để được xem xét, xử lý.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 373a/QĐ-TTg ngày 15/3/2014 về việc giao NHNN chỉ định, hướng dẫn một số ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông - Xuân 2013-2014. NHNN chấp thuận cho 14 ngân hàng gồm Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV, MHB, Techcombank, SHB, Oceanbank, OCB, Eximbank, MB, LienVietPostBank, ACB, HDBank thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông - Xuân năm 2013-2014.

(HTH)