Thị trường liên ngân hàng: Lãi suất giao dịch VND có xu hướng tăng ở kỳ hạn ngắn

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần và lãi suất có xu hướng tăng ở các kỳ hạn này.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ từ 7/7 - 11/7/2014 bằng VND đạt xấp xỉ 106.800  tỷ đồng, bình quân khoảng 21.360 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 58.589 tỷ đồng, bình quân khoảng 11.718 tỷ đồng/ngày.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 40% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 29%) và 2 tuần (chiếm 19%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn, qua đêm, 1 tuần và 1 tháng với tỷ trọng lần lượt chiếm 52%, 18% và 11% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường có xu hướng tăng ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, các kỳ hạn dưới 1 tháng còn lại lãi suất có xu hướng giảm. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm trong tuần là 2,29%/năm, tăng 0,17%/năm so với tuần từ 30/6 - 4/7/2014; lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng là 3,36%/năm, giảm 0,09%. Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thij trường có xu hướng giảm ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và tăng ở các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm trong tuần ở mức 0,17%/năm, giảm 0,04%/năm so với tuần từ 30/6 - 4/7/2014. Lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tuần đến 6 tháng trong tuần dao động trong khoảng 0,39% - 2,2%/năm.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:

                                                                                                                        Đơn vị: %/nămQua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

2,29

2,56

2,91

3,36

4,37

6,50

-

USD

0,17

0,39

0,44

0,72

1,21

2,20

1,50

Trong tuần qua, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại tiếp tục có xu hướng giảm. Tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương ngày đầu tuần ở mức 21.260/21.260/21.310 VND/USD và liên tục giảm trong những ngày tiếp theo. Ngày cuối tuần (11/7), tỷ giá niêm yết ở mức 21.150/21.150/21.200 VND/USD, giảm 120 VND/USD so với cuối tuần trước.

(T.Hương)