Thiếu vốn: Hệ thống NH sẽ khó khăn trong giải quyết nợ xấu

Cách thức xử lý nợ xấu mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã và đang tiến hành là đúng hướng, song nếu nguồn lực về vốn hạn chế thì sẽ khó khăn trong việc giải quyết nợ xấu.

Ông Takehiko Nakao – Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).Ông Takehiko Nakao – Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Tại cuộc họp báo mới diễn ra, ông Takehiko Nakao - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đánh giá cao những thay đổi mà nền kinh tế Việt Nam đã đạt được thời gian gần đây so với thời điểm trước năm 2011. Cách thức xử lý nợ xấu mà Lãnh đạo ADB đánh giá cao việc thành lập Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và việc cơ cấu lại các khoản nợ ngân hàng. Tuy nhiên, nếu VAMC có nguồn lực về vốn hạn chế thì sẽ khó có khả năng đưa ra quyết định lớn trong việc xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam.  Do đó, cần có thêm vốn để VAMC dễ dàng hoạt động hiệu quả hơn trong tương lai.

Theo ông Takehiko Nakao, việc Việt Nam duy trì được tăng trưởng GDP ở mức nhất định, (vẫn ở mức khoảng 5%) sẽ giúp giải pháp xử lý nợ xấu mà NHNN đưa ra dễ dàng đi tới đích nhanh hơn. ADB sẵn sang cung cấp các khoản vay hỗ trợ trực tiếp cho Chính phủ và NHNN để hỗ trợ cải cách hệ thống ngân hàng, DNNN và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, ADB sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, phát triển nguồn nước, năng lượng, y tế, giáo dục, thực hiện sáng kiến vùng Mekong mở rộng kết nối Việt Nam với các nước láng giềng...

Cho tới năm 2020, ADB sẽ gia tăng các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục lên 6-10%, các lĩnh vực y tế 3-5% trong tổng ngân sách hỗ trợ được phê duyệt hàng năm. Ngoài ra, ADB đang tích cực hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

(HTH)