Thống đốc chấp thuận cho VAMC phát hành 80.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 1264/NHNN-TTGSNH chấp thuận phương án phát hành trái phiếu đặc biệt năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận phương án phát hành tổng giá trị trái phiếu đặc biệt phát hành trong năm 2015 tối đa là 80.000 tỷ đồng từ 01/01/2015 đến 31/12/2015. Thời hạn trái phiếu đặc biệt tối đa là 05 năm. VAMC quyết định cụ thể thời hạn đối với từng trái phiếu đặc biệt phù hợp với từng khoản nợ xấu được mua và thỏa thuận mua bán, xử lý nợ xấu giữa VAMC và các tổ chức tín dụng.

Sau khi mua nợ xấu của tổ chức tín dụng, VAMC cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức tín dụng bán nợ khẩn trương triển khai các biện pháp cơ cấu lại nợ, hỗ trợ khách hàng vay và xử lý nợ xấu theo quy định của pháp luật.

(HTH)