Thu hồi Giấy phép mở Văn phòng đại diện Công ty Golden Bridge Capital Co., Ltd TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1172/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép mở Văn phòng đại diện Công ty Golden Bridge Capital Co., Ltd tại TP Hồ Chí Minh và sẽ có hiệu lực từ ngày 12/6/2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định thu hồi Giấy phép mở Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam số 146/GP-NHNN ngày 14/7/2009 do NHNN cấp cho Công ty Golden Bridge Capital Co., Ltd.

NHNN yêu cầu Văn phòng đại diện Công ty Golden Bridge Capital Co., Ltd có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để chấm dứt hoạt động, đóng cửa văn phòng đại diện, hoàn trả giấy đăng ký hoạt động, nộp con dấu, thanh lý hợp đồng thuê trụ sở và thanh toán các nghĩa vụ, khoản nợ khác (nếu có) với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

(HTH)