Thúc đẩy thanh toán điện tử tại Việt Nam: Cần sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành

Tại Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2015 diễn ra sáng nay, các diễn giả, doanh nghiệp kiến nghị Bộ Tài chính ban hành chính sách khuyến khích và có lộ trình tiến tới yêu cầu thanh toán điện tử với các khoản thuế từ 01/01/2018; Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi thuế GTGT cho hàng hoá và dịch vụ mua sắm trực tuyến thanh toán điện tử, giai đoạn 3 năm 2017-2019.

Ảnh: H.Nhung.Ảnh: H.Nhung.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương ban hành chính sách khuyến khích và lộ trình phù hợp để các website thương mại điện tử kết nối với các cổng thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách mua hàng hoá, dịch vụ. Bộ Công Thương nghiên cứu đưa ra quy định về tiêu chuẩn/điều kiện đối với doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ theo hướng sẵn sàng lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ và ký hợp đồng thanh toán thẻ với ngân hàng để hỗ trợ khách hàng mua sắm, chi tiêu bằng thẻ thanh toán.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng và ban hành các quy định, tiêu chuẩn thống nhất về thanh toán điện tử và tiền điện tử áp dụng chung cho các lĩnh vực kinh tế, nhằm tạo thuận lợi trong quá trình thanh toán điện tử của người dân và doanh nghiệp, trong đó có nộp thuế điện tử, thanh toán điện tử trong thương mại điện tử và tại các điểm bán lẻ. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng có chương trình khuyến khích, chính sách để ưu đãi thanh toán điện tử và hạn chế thanh toán tiền mặt.

Kết nối cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính, cổng thương mại điện tử của Bộ Công Thương với cổng thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ phát triển dịch vụ nộp thuế điện tử và thương mại điện tử. Bộ Công thương và Ngân hàng Nhà nước phối hợp tăng cường giám sát và áp dụng các chế tài mạnh hơn đối với việc thu phụ phí thanh toán thẻ tại các điểm bán lẻ.

Thêm vào đó các Bộ, ngành tăng cường công tác truyền thông và phối hợp với các cơ quan báo chí để thực hiện các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp về lợi ích và hiệu quả nộp thuế điện tử, thanh toán điện tử trong thương mại điện tử và tại các điểm bán lẻ.

(PV)