Tích cực bảo đảm an toàn kho quỹ hệ thống ngân hàng dịp Tết

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 927/NHNN-PHKQ về việc tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ hệ thống ngân hàng.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, thời gian qua công tác an toàn kho quỹ đã được các đơn vị chú trọng và nghiêm túc thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản kho quỹ ngân hàng. Để tăng cường công tác này, Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) tích cực quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của NHNN quy định về giao nhận, bào quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và các văn bản khác của NHNN có liên quan tới công tác tiền tệ, kho quỹ. TCTD khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh kịp thời các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện trong hệ thống theo quy định tại Thông tư này cho phù hợp với mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức của đơn vị mình và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tiền, tài sản.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát kho tiền, cửa kho tiền, các hệ thống thiết bị an toàn kho quỹ và các phương tiện bảo quản, vận chuyển tiền, công cụ hỗ trợ bảo vệ … Tiến hành thay thế, sửa chữa, bổ sung cho phù hợp; bảo trì, bảo dưỡng theo quy định, đảm bảo hoạt động ổn định.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có kế hoạch, triển khai thực hiện việc chấp hành chế độ an toàn kho quỹ theo định kỳ và đột xuất đối với các TCTD trên địa bàn, chỉ đạo các TCTD kiểm tra, tự kiểm tra trong hệ thống.

TCTD tín dụng kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy trình, quy định về vận chuyển hàng đặc biệt trong hệ thống; xe ô tô chuyên dùng, các phương tiện vận chuyển khác và các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ vận chuyển hàng đặc biệt…

Thủ trưởng các đơn vị cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác canh gác, bảo vệ kho tiền, đảm bảo an toàn tài sản trong kho tiền, nơi giao dịch tiền mặt, vận chuyển tiền trên đường; đặc biệt trong dịp lễ, Tết có khối lượng tiền mặt và tài sản giao nhận, bảo quản, vận chuyển tăng cao, thời gian nghỉ kéo dài… trước khi nghỉ Lễ, Tết phải tổ chức kiểm kê toàn bộ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và đưa vào bảo quản trong kho tiền; phải bố trí đầy đủ lực lượng trực bảo vệ kho tiền và phân công lãnh đạo trực đơn vị 24/24h trong các ngày nghỉ để chỉ đạo và xử lý kịp thời những công việc đột xuất liên quan; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, Công an,… xây dựng phương án phối hợp, hỗ trợ bảo vệ; đồng thời, kiểm tra, việc thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy, phương án bảo vệ, phương án chống đột nhập… dưới mọi hình thức.

Các TCTD đang thực hiện mô hình giao dịch theo đầu mối, mô hình trung tâm dịch vụ ngân quỹ, mô hình kho quỹ tập trung cần có báo cáo, đánh giá đối với mô hình của đơn vị mình và gửi về NHNN (Cục Phát hành và Kho quỹ) chậm nhất ngày 31/3/2015 để tổng hợp báo cáo.

(HTH)