Tiếp tục giảm lãi suất cho vay nông nghiệp

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đề nghị các NHTM cổ phần lớn tiếp tục giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, NHNN đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm.          

Để chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản phát huy được hiệu quả tích cực và phù hợp với diễn biến lãi suất trên thị trường hiện nay, NHNN đề nghị 05 NHTM nhà nước tiếp tục thực hiện cho vay đối với các đối tượng được hưởng chính sách theo công văn số 1149/TTg-KTN ngày 08/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ với lãi suất tối đa 10%/năm theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013 của NHNN; Xem xét, điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm được giải ngân trước ngày 13/5/2013 và còn trong hạn về mức tối đa 10%/năm.

Theo NHNN hiện nay mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của các TCTD đối với 05 lĩnh vực ưu tiên (trong đó có lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn) đã giảm và tối đa ở mức 10%/năm (theo chỉ đạo của NHNN tại Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013) và dự kiến đến cuối năm 2013 dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sẽ tăng khoảng 15% so với thời điểm 31/12/2012, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế dự kiếm là 12%.

(HTH)