Tiếp tục hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên

Định hướng chính trong năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là tiếp mở rộng tín dụng hiệu quả,  tập trung vốn đầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Để thực hiện mục tiêu mở rộng tín dụng hiệu quả đối với nền kinh tế, NHNN đã chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, căn cứ vào diễn biến kinh tế vĩ mô để giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm giá thành, đảy mạnh tiêu thụ hàng hóa và giảm tồn kho. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm khoảng 2-3%/năm so với đầu năm. Đáng chú ý, từ 10/5/1013, NHNN đã điều chỉnh hàng loạt lãi suất điều hành chủ chốt, nhưng không điều chỉnh trần lãi suất huy động tiền gửi, các ngân hàng thương mại nhà nước đã phát huy vai trò chủ đạo của mình trong việc chủ động  hạ mặt bằng lãi suất huy động (lãi suất giảm xuống 5-6%/năm, từ đó có điều kiện để đưa ra các gói tín dụng có mức lãi suất thấp (8-10%/năm) để hỗ trợ doanh nghiệp. Từ 13/5/2013, bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã cùng thực hiện điều chỉnh tất cả lãi suất cho vay về mức dưới 13%/năm.

Bên cạnh việc khuyễn khích các TCTD đẩy mạnh cho vay các lĩnh vực ưu tiên, NHNN tiếp tục đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ đối với các ngành này, như quy định “trần” lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên (hiện nay mức trần lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên là 10%/năm), giảm dự trữ bắt buộc cho các TCTD có tỷ trọng đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… nhờ đó mà tăng trưởng tín dụng ở các lĩnh vực ưu tiên đã cao hơn mức tăng trung bình của toàn bộ nền kinh tế.

Cụ thể, tình hình đầu tư tín dụng của ngành ngân hàng 4 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực.  Đến cuối tháng 4/2013, huy động vốn đã tăng 5,2% so với cuối năm 2012. Tốc độ tăng huy động vốn bằng VND cao hơn huy động vốn bằng ngoại tệ là phù hợp với chủ trương chuyển từ quan hệ huy động - cho vay sang quan hệ mua - bán ngoại tệ và cho thấy niềm tin của người dân vào hệ thống TCTD tăng lên. Dư nợ tín dụng tín dụng sau khi giảm trong tháng 1/2013 đã tăng trở lại từ tháng 2/2013, có sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2012 và đạt 2,11% vào cuối tháng 4/2013. Trong đó dư nợ VND tăng 4,15%, trong khi đó dư nợ ngoại tệ vẫn giảm 7,2% phù hợp với mục tiêu chống đô la hóa nền kinh tế của Chính phủ.  

Đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đã tăng 3, 1% so với cuối năm 2012. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và NHNN đối với một số lĩnh vực như lúa gạo, cà phê, hỗ trợ sau thu hoạch... đã giúp đầu tư tín dụng trong lĩnh vực này tăng khá. Tuy nhiên một số sản phẩm nông nghiệp, nông thôn vẫn gặp khó khăn, nhất là mặt hàng thủy sản, do thị trường bị phía nước ngoài áp đặt các quy định hạn chế đối với thủy sản Việt Nam, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp để mở rộng kinh doanh bị hạn chế. Cho vay lĩnh vực bất động sản đã ghi nhận mức tăng trong 4 tháng đầu năm, tuy mức tăng không lớn (khoảng 1,1%). Trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, Chính phủ và NHNN vẫn tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đẩy mạnh cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách và đã đạt trên 114 ngàn tỷ đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Mặt khác, NHNN tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành thực hiện Chương trình cho vay tạm trữ lúa gạo (từ tháng 20/2/2013 đến 31/3/2013) của ngành ngân hàng đã cho  các doanh nghiệp vay trên 7.500 tỷ đồng để thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, góp phần ổn định giá lúa gạo trên thị trường và bảo đảm cho người nông dân trồng lúa có mức lãi hợp lý. Cũng vừa mới đây, NHNN phối hợp với Bộ xây dựng soạn thảo chính sách cho vay hỗ trợ đối với người mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích và giá cả hợp lý. NHNN cam kết dành 30.000 tỷ đồng để tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để cho vay các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với lãi suất thấp (khoảng 6%/năm) và thời hạn dài (tới 10 năm), nhằm giảm tồn kho và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản, đồng thời tạo cơ hội cho những người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình có điều kiện để có một chỗ ở phù hợp.

Ngoài ra, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các chương trình kinh tế, chương trình tín dụng của Chính phủ đã được triển khai từ năm 2012, như chương trình hỗ trợ đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1149, theo đó các hộ gia đình và doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh được xem xét giãn nợ tối đa đến 24 tháng đối với các khoản nợ cũ và cho vay mới với lãi suất tối đa là 11%/năm. Chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch theo Quyết định số 63 và 65 của Chính phủ, theo đó các tổ chức và cá nhân vay vốn (được nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần lãi suất) để phục vụ cho việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho việc thu hoạch, bảo quản nông, lâm thủy sản.     

Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng NHNN tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách và các chương trình tín dụng bảo đảm an sinh- xã hội khác. Đến tháng 4/2013, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay gần 20 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ đạt 114.000 tỷ đồng với hàng chục triệu lượt người được thụ hưởng. Chương trình cho vay bảo đảm an sinh xã hội cho 62 huyện nghèo nhất nước đến hết quý I/2013 đạt tỷ đồng. NHNN đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013, về tín dụng đối với hộ cận nghèo, giúp cho những người đã thoát nghèo sẽ không bị nguy cơ tái nghèo trở lại và công tác giảm nghèo thực sự mang tính bền vững;

Với những kết quả đã đạt được trong 4 tháng đầu năm, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD đồng hành cùng với doanh nghiệp và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, để thực hiện được chỉ tiêu mà Nghị quyết Quốc hội đã giao.

(HTH)