Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường cuối năm 2015, đầu năm 2016.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thực hiện việc kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp xúc, giới thiệu các sản phẩm, chính sách đến doanh nghiệp, mở rộng danh sách doanh nghiệp tham gia Chương trình trên địa bàn.

Chủ động, xem xét hình thức khen thưởng phù hợp hoặc tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố khen thưởng cho ngân hàng trên địa bàn có đóng góp lớn cho Chương trình.

Đối với các tổ chức tín dụng, căn cứ định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, thực tế biến động thị trường hàng hóa, các đánh giá và biện pháp điều hành thị trường của các tỉnh, thành phố, chủ động nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm tín dụng phù hợp đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho doanh nghiệp tham gia Chương trình.

Chủ động tiếp xúc, giới thiệu sản phẩm, chính sách tín dụng áp dụng đối với Chương trình đến các doanh nghiệp thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, liên kết đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh tại các tỉnh, thành phố.

(PV)