Tiếp tục triển khai mạng lưới mua bán vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 871/NHNN-QLNH gửi các tổ chức tín dụng kinh doanh mua bán vàng miếng về việc triển khai thực hiện một số công việc liên quan mạng lưới mua bán vàng miếng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo văn bản này, nhằm triển khai mạng lưới kinh doanh mua, bán vàng miếng theo đúng quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư hướng dẫn số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng đã được cấp phép kinh doanh vàng miếng khẩn trương rà soát các chi nhánh, phòng giao dịch có điểm giao dịch kinh doanh mua, bán vàng miếng có vướng mắc, khó khăn, tồn tại; thực hiện ngay các biện pháp khắc phục và báo cáo NHNN bằng văn bản.

Ngoài ra, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát lại các điểm giao dịch, chỉ được thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng tại các chi nhánh, phòng giao dịch theo đúng quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn số 16/2012/TT-NHNN nêu trên. Cho tới thời điểm này, NHNN đã cấp phép cho 16 doanh nghiệp và 22 tổ chức tín dụng với số điểm giao dịch vàng miếng là 2.488 điểm, được trải rộng ở 63 tỉnh, thành phố...đáp ứng đủ các điều kiện, hồ sơ, thủ tục kinh doanh vàng miếng. 

Theo quy định, để đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân khi mua, bán vàng miếng, gần 2.500 điểm giao dịch phải niêm yết công khai giá mua, bán vàng miếng.

(HTH)