Tín dụng nền kinh tế tăng 9,54%

Theo báo cáo của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), đến ngày 25/8/2015, tín dụng nền kinh tế tăng 9,54% so với cuối năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 4,33% của cùng kỳ năm 2014. Dòng vốn tín dụng vẫn chảy mạnh vào các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tín dụng nền kinh tế tăng 9,54%

Theo đó, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn của các TCTD (không bao gồm dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) đến cuối tháng 8/2015 ước đạt 811.638 tỷ đồng, tăng 9% so với 31/12/2014.

Dư nợ cho vay đối với 4 lĩnh vực ưu tiên còn lại tính đến cuối tháng 6/2015: Cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 184.596 tỷ đồng, tăng 4,99%; cho vay lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 25.614 tỷ đồng, tăng 29,12%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 110.620 tỷ đồng, tăng 3,2% và doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 976.729 tỷ đồng, tăng 4,07% so với cuối năm 2014...

(TN)