Tín dụng tăng 9,09%

(eFinance Online) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 23/8/2016 tín dụng tăng 9,09% so với cuối năm 2015.
Tín dụng tăng 9,09%

Thông tin trên được Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong thông báo về kết quả điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng 8 tháng đầu năm 2016, định hướng những tháng cuối năm 2016.

NHNN cho biết, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để tín dụng tăng trưởng hợp lý góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro, tín dụng đối với nền kinh tế diễn biến tích cực. Tín dụng tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, đến ngày 23/8/2016, tín dụng nền kinh tế tăng 9,09% so với cuối năm 2015.

NHNN cũng khẳng định, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế, tín dụng bất động sản và các lĩnh vực rủi ro được kiểm soát nhưng không ảnh hưởng đến tín dụng bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, dự án đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

(T.N)