Tình trạng đổi tiền lẻ tại Hải Dương đã giảm 80-90%

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hải Dương (gồm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh – đơn vị chủ trì; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình việc sử dụng tiền lẻ tại một số điểm lễ hội, đền chùa sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương, kết quả kiểm tra cho thấy, do công tác tuyên truyền được quán triệt thực hiện tích cực, liên tục ngay từ trước tết Nguyên đán, nên hiện tượng một số người dân bày bán, mời chào khách đi lễ đổi tiền lẻ nhằm hưởng chênh lệch đã giảm đến 80-90%).

Đối với những đối tượng chưa chấp hành tốt, Đoàn đã trực tiếp làm việc với các Ban quản lý khu di tích, lễ hội để chấn chỉnh kịp thời. Trong thời gian tới, Đoàn sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân và du khách đi lễ trong việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ hợp lý, đúng quy định, bảo đảm sự tôn nghiêm của các di tích, đền chùa, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc trong tín ngưỡng dân gian.

(HTH)