Tốc độ tăng nợ xấu chỉ còn 2,2%/tháng

Trước những ngan ngại về tiến trình xử lý nợ xấu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đã khẳng định tốc độ tăng nợ xấu đã giảm đáng kể ở mức 2,2%/tháng.

Tốc độ tăng nợ xấu đã giảm đáng kể.Tốc độ tăng nợ xấu đã giảm đáng kể.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2013 vừa diễn ra ngày 3/12, Nhóm công tác Ngân hàng đã tỏ quan ngại về tiến trình xử lý nợ xấu và cho rằng cần phải tăng cường minh bạch, công khai thông tin về chương trình tái cơ cấu ngành ngân hàng, trong đó có lộ trình tăng tỷ lệ vốn nước ngoài tại các ngân hàng.

Về vấn đề này, Phó Thống đốc cho biết: theo số liệu các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo đến cuối tháng 9/2013, tổng nợ xấu nội bảng là hơn 142.300 tỷ đồng, chiếm 4,62% tổng dư nợ, tăng 20% so với cuối năm 2012. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng nợ xấu bình quân sau 3 quý giảm đáng kể  ở mức 2,2%/1 tháng so với mức 3,91%/1 tháng trong năm 2012. Tính đến ngày 21/11, VAMC đã mua được gần 18.400 tỷ đồng nợ xấu với giá mua số khoản nợ này là gần 14.400 tỷ và dự kiến đến hết năm 2013, VAMC sẽ mua được tối thiểu 30.000 - 35.000 tỷ đồng nợ xấu.

Trước những đề xuất của Nhóm công tác Ngân hàng, Phó Thống đốc khẳng định đang tích cực rà soát tháo gỡ các vướng mắc về Thông tư 02 của NHNN về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro gây ảnh hưởng đến việc vận hành và tài chính của các TCTD cũng như khả năng tăng cường minh bạch, công khai thông tin tài chính, đồng thời ngăn chặn nợ xấu mới phát sinh. 

Để tạo cơ chế cho VAMC tiến hành mua và bán nợ xấu, thời gian tới NHNN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và một số cơ quan để xây dựng khung pháp lý cho hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua bán nợ. 

(HTH)