Tổng dư nợ cho vay chính sách 9 tháng đạt hơn 118 ngàn tỷ đồng

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tổng dư nợ cho vay chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 9 tháng đầu năm 2013 (tính đến 30/9/2013) đạt 118.555 tỷ đồng, tăng 4.634 tỷ đồng so với thực hiện 31/12/2012 (tỷ lệ tăng là 4%) và tăng 9.630 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012 (tỷ lệ tăng 8%).

Ảnh minh hoa.Ảnh minh hoa.

Tăng trưởng dư nợ tập trung vào 03 chương trình tín dụng là: cho vay hộ cận nghèo tăng 5.130 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 2.157 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo tăng 1.148 tỷ đồng... Riêng dư nợ chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV) giảm 2.350 tỷ đồng so với 31/12/2012, nguyên nhân giảm là do các chi nhánh tập trung thu nợ nhưng chưa giải ngân cho vay học kỳ I năm học 2013 - 2014.

NHCSXH đã chỉ đạo các chi nhánh triển khai thực hiện tốt việc thu hồi nợ đến hạn đối với những đối tượng vay vốn chương trình hộ nghèo (đã thoát nghèo), trường hợp chưa cân đối nguồn vốn để tiếp tục cho vay chương trình hộ nghèo trên địa bàn, thì chuyển nguồn vốn sang cho vay đối với chương trình tín dụng hộ cận nghèo.

Hiện tổng nguồn vốn của NHCSXH ước đạt 127.300 tỷ đồng, tăng 5.040 tỷ đồng (4,1%) so với cuối năm 2012, chủ yếu từ các nguồn vốn: nhận tiền gửi 2% của các tổ chức tài chính tín dụng Nhà nước và tổ chức tín dụng Nhà nước giữ cổ phần chi phối (5.765 tỷ đồng), nhận vốn cấp của ngân sách Nhà nước (từ chương trình PRSC10) để bổ sung vốn cho chương trình tín dụng HSSV (1.035 tỷ đồng), nhận vốn ủy thác của ngân sách địa phương (356 tỷ đồng), nhận tiền gửi tiết kiệm của các thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) (392 tỷ đồng).

Riêng đối với nguồn vốn huy động qua kênh phát hành trái phiếu, trong 9 tháng đầu năm, NHCSXH phát hành được 28.857 tỷ đồng nhưng chủ yếu để trả nợ trái phiếu đến hạn, do đó nguồn vốn tăng trưởng chỉ đạt 1.330 tỷ đồng.

Theo NHCSXH, từ nay đến cuối năm 2013, toàn hệ thống NHCSXH tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể: Tiếp tục tổ chức huy động vốn dưới nhiều hình thức để đáp ứng nhu cầu vốn giải ngân cho các chương trình tín dụng chính sách, trả nợ trái phiếu đến hạn và khoản vay của Kho bạc Nhà nước. Các chi nhánh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho các đối tượng thụ hưởng theo chỉ tiêu kế hoạch thông báo và đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch tăng dư nợ tín dụng Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng thụ hưởng được vay vốn. 

NHCSXH tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chương trình cho vay hộ cận nghèo; rà soát hộ vay đã thoát nghèo nhưng còn dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo để tập trung thu nợ khi đến hạn, đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong toàn hệ thống.  

(HTH)