TP. Hồ Chí Minh tổng dư nợ tín dụng đến đầu tháng 9 tăng 12%

(eFinance Online) - Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đến đầu tháng 9 đạt 1.382,27 ngàn tỷ đồng, tăng 1,29% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 0,8%); so với tháng 12/2015 tăng 11,9%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng vốn huy động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến đầu tháng 9 đạt 1,706.74 ngàn tỷ đồng, tăng 1.67% so tháng trước (chỉ số này của tháng trước giảm 0.7%) và tăng 17.62% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, vốn huy động của các Ngân hàng TMCP chiếm 54.37% tổng vốn huy động, tăng 18.18% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 12.56%, giảm 8.78% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu và ngày càng lớn trong tổng nguồn vốn ở mức 87.44%, tăng 22.72% so tháng cùng kỳ.

Tiền gửi tiết kiệm chiếm 53.42% tổng vốn huy động, tăng 14.92% so với tháng cùng kỳ. Đây là bộ phận tiền gửi tương đối ổn định cho thấy niềm tin vào hệ thống ngân hàng cùng với dịch vụ ngân hàng tiện ích là nguyên nhân chính thu hút bộ phận tiền gửi này.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 9 đạt 1,382.27 ngàn tỷ đồng, tăng 1.29% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước tăng 0.8%); so với tháng 12/2015 tăng 11.9%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây.

Dư nợ tín dụng của các Ngân hàng TMCP đạt 767.9 ngàn tỷ đồng, chiếm 55.55% tổng dư nợ, tăng 19.98% so tháng cùng kỳ. Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 133.63 ngàn tỷ đồng, chiếm 9.67% tổng dư nợ, giảm 15.67% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 1,248.63 ngàn tỷ đồng, chiếm 90.33% tổng dư nợ, tăng 24.79% so với tháng cùng kỳ.

(PV)