TP.HCM: Có thể đăng ký mua tiền lưu niệm 100 đồng qua điện thoại

(eFinance Online) - Ngày 22/4 tới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ mở bán tiền lưu niệm 100 đồng, tại TP.HCM. Tuy nhiên để tránh tình trạng "rồng rắn" xếp hàng như ở Hà Nội, NHNN TP.HCM đã có thông báo cho đăng ký mua qua điện thoại.
gân hàng Nhà nước TP.HCM đã có thông báo cho đăng ký mua qua điện thoại.gân hàng Nhà nước TP.HCM đã có thông báo cho đăng ký mua qua điện thoại.

Theo thông báo của NHNN TP.HCM, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về tiền lưu niệm “Kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam” có thể liên hệ đăng ký theo số điện thoại: 08.38 217 857 - số máy lẻ: 237, (gặp bà Khánh Tùng - chuyên viên phòng Tiền tệ kho quỹ).

NHNN cho biết, căn cứ trên nhu cầu đăng ký và lượng tiền được chuyển về, NHNN sẽ thông báo số lượng cụ thể cho các cá nhân, tổ chức một cách phù hợp. Việc bán sẽ được triển khai cho đến khi hết lượng tiền lưu niệm được giao về cho địa bàn.

Cũng giống như tại Hà Nội, việc bán tiền lưu niệm được thực hiện theo nguyên tắc đối với cá nhân, tổng số tiền lưu niệm được mua không quá 100 bộ (tờ) /người. Còn đối với các tổ chức phải có văn bản đề nghị được mua tiền lưu niệm. Giá bán loại tiền này là 20.000 đồng/tờ đối với loại tờ rời, còn loại folder (có bìa đóng) là 25.000 đồng/bộ. 

(T.N)