Trên 30.000 hộ mới thoát nghèo đã được vay vốn

Sau 1 tháng tích cực triển khai Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, đến nay đã có trên 30.000 hộ được vay với dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng. Một số địa phương có dư nợ cho vay cao như Thanh Hóa 96,3 tỷ đồng, Cần Thơ 50 tỷ đồng, Lâm Đồng 47,4 tỷ đồng và Đắk Lắk 29,5 tỷ đồng...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, các địa phương còn lại đã hoàn thành thủ tục tập huấn, xác nhận danh sách, và tiếp tục  triển khai cho vay trong tháng 10.

Được biết, Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chính thức có hiệu lực kể từ ngày 5/9/2015. Theo đó, các hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội không quá 50 triệu đồng với lãi suất 8,25%/năm. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không quá 5 năm.

Đối tượng được vay là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành được UBND cấp xã xác nhận có thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Theo rà soát, hiện nay cả nước có khoảng 700.000 hộ mới thoát nghèo. Trong số này, trên 500.000 hộ đang còn dư nợ vay vốn theo chương trình cho vay hộ nghèo do chưa hết chu kỳ trả nợ hoặc đã chuyển sang vay chương trình cho vay hộ cận nghèo. Hiện chỉ còn khoảng 200.000 hộ mới thoát nghèo chưa được vay vốn hoặc đã trả hết nợ vay nhưng hiện chưa được vay vốn và có nguy cơ tái nghèo cao. Vì vậy, việc cho vay hộ mới thoát nghèo là cần thiết, bởi nó sẽ góp phần giải tỏa được tâm lý e ngại thoát nghèo ở một bộ phận người dân, đồng thời mở ra cơ hội mới cho đối tượng này được tiếp cận dòng vốn chính sách để sản xuất kinh doanh và chăn nuôi hiệu quả, bền vững hơn.

(Thúy Ngà)