Trường Sơn được vay 30 tỷ để xây dựng nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa xác nhận đăng ký cho vay bằng nguồn tái cấp vốn cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn đối với Dự án Khu nhà ở xã hội của DN này.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo văn bản số 3807/NHNN-TD và căn cứ vào Khoản 4, Điều 10, Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN và chỉ tiêu về nguồn tái cấp vốn cho vay đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội đến thời điểm hiện tại, NHNN xác nhận việc đăng ký khoản cho vay bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với 01 doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn sẽ được vay 30 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh. Từ đó, NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xem xét ký hợp đồng tín dụng và giải ngân đối với khách hàng trên theo quy định hiện hành.

(HTH)